Captcha image
  • Sant Llorenç de la Muga
  • Sant Llorenç de la Muga
  • Sant Llorenç de la Muga
  • Sant Llorenç de la Muga
  • Sant Llorenç de la Muga

Contractació d'un treballador temporal en pràctiques.

Sou a: Inici>Guia del poble>Noticies>Contractació d'un treballador temporal en pràctiques.

El 03 de novembre del 2017

Anunci:

 

Contractació d'un/a treballador/a temporal en pràctiques beneficiari del Programa de Ganatia Juvenil. 

 

 

1. Objecte de la convocatòria:

Lloc de treball: Ajudant de peó/mantenidor/jardiner/electricista

Regim Jurídic: Laboral

Tipus contracte: en pràctiques

Durada: 6 mesos

Jornada: complerta

2. Funcions del lloc de treball:

Les pròpies d’un peó/mantenidor/jardiner/electricista; suport i ajudant de l’oficial en tasques de manteniment, electricitat, jardineria, etc..

3. Requisits:

- Nacionalitat espanyola o d'altre país de la Unió Europea

- Suficiència oral i escrita de la llengua catalana (nivell C) i castellana.

- No trobar-se en cap causa d'incompatibilitat o incapacitat.

- Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil de Catalunya

- Tenir entre 16 i 29 anys i no estar treballant ni estudiant.

- Estar inscrit a l’Oficina de Treball com a demandant d’Ocupació.

- Disposar de titulació de grau mig o superior, o certificat de professionalitat.

4. Sol·licitud: Presentant instància per escrit i adjuntar:

- Fotocòpia del DNI

- Currículum

- Títol acadèmic assimilable a la formació requerida

- Resolució d’inscripció al registre de la Garantia Juvenil

- Document DONO del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,

- Acreditació d’experiència laboral (informe vida laboral i/o contractes)

- Documents acreditatius de formació complementària

5. Lloc i termini:

A l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, c/ Església, 2; (17732-Sant Llorenç de la Muga; o a la seu electrònica (http://www.santllorençdelamuga.cat/)

Termini de presentació: Fins al 17 de novembre de 2017, a les 14:00.

6. Bases i procediment de selecció: Es poden consultar a la web de l'Ajuntament:

http://www.santllorençdelamuga.cat/

 

Lluís Vila Pujol

L’Alcalde


 
 

Copyright 2010 Sant Llorenç de la Muga

C/ Església, 2 · 17732 Sant Llorenç de la Muga · Tel. 972569140 ·